Stalden

Svinestaldene er opført i 2005 og har plads til 1.090 årssøer med salg af 42.000 smågrise ved 30 kg. 

Hele produktionen er godkendt til UK.

Der er egen fodercentral, som kan fremstille såvel vådfodring til søerne og tørfodring til smågrisene. Tillige foregår forskellige forsøg med fodring i staldene for at forbedre miljø, trivsel og velfærd.

Af forsøg kan nævnes: Reduceret fosfor i foderet til søer, afprøvning af organiske mineraler og afprøvning af rodemateriale til smågrise samt søers adfærd i løsdrift.

Der er investeret meget i at skabe de bedste forhold og velfærd for både dyr og personale.

Under gødningskanalerne er der lagt køleslanger, der køler gyllen ned. Det nedsætter ammoniakfordampningen, giver et bedre arbejdsklima og skåner miljøet.

Søerne er løsgående med transponderfodring i drægtighedstalden.

Løbestalden har dybstrøelse og der er sørget for lidt mere lys og lidt bedre plads end i tilsvarende stalde.


Vores farestalde er indrettet med store farestier så der er mulighed for at søerne kan gå løst i stien i diegivningsperioden. 


Klimastaldene er traditionelle stalde opdelt i 9 sektioner med 2/3 fast gulv og alt ind, alt ud princippet.

Personalet har sin egen afdeling med baderum og spisekøkken og alt i moderne kontorfaciliteter.

Under Aktuelt kan du se de seneste produktions-resultater fra svinestalden.

​Ønsker du at høre nærmere om vores arbejde? Kontakt os i dag

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FRIHEDSLUND

cvr: 24245543

Sæbyvej 60

4291 Ruds Vedby​