Mark

Frihedslund driver 671 ha. hvoraf de 346 ha. er forpagtet.Jorden er overvejende Jb 4-6 beliggende i stærkt kuperet terræn med hovedparten beliggende lige omkring gårdene.

Markerne drives traditionelt med hvede, byg, raps og græsfrø. En stor del af kornproduktionen benyttes til opfodring på gården selv . En del lav mosejord er udlagt som miljøgræs og lejes ud til afgræsning.

I marken er der ansat 1 fast traktorfører og 2 elever, som i samarbejde med bestyreren laver alt markarbejdet og maskin- og bygningsvedligeholdelse.

I marken har vi ny moderne maskinpark til alle opgaver på nær halmpresning.

Eleverne lærer at benytte, indstille og vedligeholde maskiner til pløjning, harvning, såning, sprøjtning, mejetærskning, kørsel med korn, frø og halm samt spredning af husdyr- og handelsgødning.

Der findes halmfyr opført i 2007, som opvarmer både stalde og boligerne på hele gården.

​Ønsker du at høre nærmere om vores arbejde? Kontakt os i dag

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FRIHEDSLUND

cvr: 24245543

Sæbyvej 60

4291 Ruds Vedby​