Forside  |  Om Frihedslund  |  Stalden  |  Mark  |  Medarbejdere  |  Fremvisning  |  Udlejning Strødam  |  Energi  |  Aktuelt  |  Kontakt

Strødam

    

Strødam naturreservat er beliggende i den sydlige del af Grib Skov ved Hillerød.
Området er på 160 ha og blev fredet allerede i 1925, og skoven er derved en af de ældste naturskove i Danmark.

 

Strødam har et rigt og varieret dyre- fugle- og insektliv, og tillige findes mange arter af planter som er hjemme-hørende i den Nordsjællandske natur.

 

Strødamudvalget arrangerer årligt guidede ture i Reservatet for interesserede.
 

Tidspunkt og mødested for turene annonceres i den lokale presse i Hillerødområdet.

Se beliggenhed her

      
         
 
Naturreservatet Strødam forvaltes af Strødamudvalget, som er nedsat af Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet. 
 
Udvalget sørger bl.a. for at reservatet bruges som forsøgsfelt for botaniske og zoologiske studier. 
 
Midt i reservatat ligger Strødams avlsbygninger. Huset er for tiden lejet ud til privat bolig. Strødam udvalget har dog et laboratorium i huset med arbejdsværelse, køkken og overnatningsmuligheder. Laboratoriet bruges af studerende som har forsøg kørende i reservatet.

Her er Strødamudvalgets hjemmeside:
http://www.bi.ku.dk/Field/Stroedam/hovedside.htm 
 
 


 
 

 

FRIHEDSLUND  •  Sæbyvej 60  •  4291 Ruds Vedby  •  Tlf. 58 25 01 22  •  E-mail: ft@frihedslund.dk