Forside  |  Om Frihedslund  |  Stalden  |  Mark  |  Medarbejdere  |  Fremvisning  |  Udlejning Strødam  |  Energi  |  Aktuelt  |  Kontakt

 

Mark

Frihedslund driver 671 ha. hvoraf de 346 ha. er forpagtet. Jorden er overvejende Jb 4-6 beliggende i stærkt kuperet terræn med hovedparten beliggende lige omkring gårdene.

Markerne drives traditionelt med hvede, byg, raps og græsfrø. En stor del af kornproduktionen benyttes til opfodring på gården selv . En del lav mosejord er udlagt som miljøgræs og lejes ud til afgræsning.
 

I marken er der ansat 1 fast traktorfører og 2 elever, som i samarbejde med bestyreren laver alt markarbejdet og maskin- og bygningsvedligeholdelse.

I marken har vi ny moderne maskinpark til alle opgaver på nær halmpresning.
 

Eleverne lærer at benytte, indstille og vedligeholde  maskiner til pløjning, harvning, såning, sprøjtning, mejetærskning, kørsel med korn, frø og halm samt spredning af husdyr- og handelsgødning.
 

Der findes halmfyr opført i 2007, som opvarmer både stalde og boligerne på hele gården.

 

 

FRIHEDSLUND  •  Sæbyvej 60  •  4291 Ruds Vedby  •  Tlf. 58 25 01 22  •  E-mail: ft@frihedslund.dk