Forside  |  Om Frihedslund  |  Stalden  |  Mark  |  Medarbejdere  |  Fremvisning  |  Udlejning Strødam  |  Energi  |  Aktuelt  |  Kontakt

Fremvisning

    

    

Besøg på Frihedslund Læregård kan arrangeres af grupper af interesserede
- evt. med en vejleder.
 

Besøget kan omfatte en orientering i gårdens
show-room om landbrug og svineproduktion samt rundtur i marken og maskinlade.

 

        

Show-room har alle faciliteter til AV og er beliggende i servicebygning med panoramavindue over del af svinestaldene med løsgående grise med halmstrøelse.
Alle data for markdrift og husdyrproduktion er til rådighed.

Der er begrænset adgang til selve staldene på grund af smittefare.

Aftale om fremvisning af Frihedslund Læregård og/eller Frihedslund Svineproduktion skal ske i god tid til bestyrer Frank Thulsted:  ft@frihedslund.dk

 

FRIHEDSLUND  •  Sæbyvej 60  •  4291 Ruds Vedby  •  Tlf. 58 25 01 22  •  E-mail: ft@frihedslund.dk